Tramadol online

kr1800

Beskrivning

Tramadol online

Tramadol, som bland annat säljs under varumärket Ultram, är en beroendeframkallande smärtstillande medel som används för att behandla mild till allvarligt allvarlig smärta. Jämfört med det normala i en lösning med omedelbar frisättning börjar smärtlindring vanligtvis inom en timme. Det kan säljas i samband med paracetamol (acetaminophen) eller som långverkande kombinationer.

Som är normalt med opioider är förstoppning, klåda och illamående vanliga biverkningar. Allvarliga biverkningar kan inkludera kramper, ökad risk för infektion med serotonin, minskad vakenhet och opioidberoende. En dosändring kan rekommenderas starkt för personer med lever- och njurproblem. Det rekommenderas inte starkt för de som riskerar självmord eller de som är gravida. Även om det inte rekommenderas för gravida kvinnor, bör de som tar en enda dos inte nödvändigtvis undvika amning. Tramadol omvandlas till O-desmetyltramadol i levern, en opioid som har en starkare bindning till μ-opioidreceptorn. Tramadol är också en hämmare av serotonin – norepinefrinåterupptagning (SNRI).

Några medicinska fördelar med Tramadol:

Tramadol används främst för att behandla trauma med mild depression, både kronisk och akut. Det finns goda bevis för användning med en andra rad fibromyalgi-behandling, men denna användning är inte FDA-godkänd.

Dess antidepressiva effekter tar ungefär en timme att komma i verk och 2 till 4 timmar för att toppa en produkt med omedelbar frisättning efter parenteral väg. På läkemedelskoncentration per dos har tramadol ungefär en tiondel av morfinens styrka och är väsentligen lika potent som i kontrast till pethidin och kodin.

Effekten är ungefär jämförbar med morfin för smärta som är måttliga i svårighetsgrad; det är mindre effektivt för svår smärta än morfin. Dessa antiinflammatoriska och smärtstillande effekter varar cirka 6 timmar. Analgesias potential varierar avsevärt, eftersom det beror på en individs genetik. Individer med relevanta olika versioner av CYP2D6-enzymer kanske inte producerar tillräckliga mängder neurotransmitter acetylkolin (desmetramadol) för att kontrollera kronisk smärta.

Hur ska Tramadol användas?

Den dagliga tabletten tas normalt var 4 till 6 timmar med eller utan mat, efter behov. Tabletten med förlängd frisättning och kapsel med förlängd frisättning bör tas en gång om dagen. Om du tar kapseln för omfattande frisättning kan du ta det med eller utan mat.

ANVÄNDNING AV TRAMADOL:

Tramadol används vid mild till måttligt extrem smärtlindring. Tramadol-tabletter och kapslar med förlängd frisättning används endast för patienter som sannolikt kommer att behandlas för att lindra smärta dygnet runt. Tramadol finns i en undergrupp av opiat (narkotiska) smärtstillande läkemedel. Det fungerar genom att modifiera hur nervsystemet och hjärnan reagerar på smärta.

Dosering:

Din läkare kommer troligen att börja med 25 milligram (mg) varje morgon.
Detta kommer att öka var tredje dag med olika doser på 25 mg för att nå en kumulativ dos på 100 mg dagligen (25 mg, fyra gånger dagligen), beroende på om läkemedlet hjälper till att lindra smärtan.
Hos vuxna överstiger den normala dosen inte 400 mg per dag.
För de med skrumplever (leverskada) bör den dagliga dosen inte överstiga 100 mg inom en 24-timmarsperiod.
Hos dem med njursjukdom bör den dagliga dosen inte överstiga 200 mg.
Medeldosen bör inte vara större än 200 mg för alla över 75.
Konventionella och försvagande tabletter kan användas runt var fjärde till sex timme, både med och utan mat, efter behov.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Tramadol online”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *